ข้อกำหนดและเงื่อนไข

IMIWIN (ไอเอ็มไอวิน) ผู้ให้บริการระบบเกมเดิมพันออนไลน์ครบวงจร เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการด้านการจัดการเรียนพนันออนไลน์ ทั้งในส่วนของเต็มรูปแบบของพนันออนไลน์สดและเกมพนันออนไลน์แบบ E-GAME รวมไปถึงการเดิมพันกีฬาแบบออนไลน์ ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลฟิลิปปินส์ อยากถูกต้องตามกฎหมายมาตรฐานสากล 

คำจำกัดความ 

 • ผู้ให้บริการ : หมายถึง www.imiwingo.com ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการรับสมัครสมาชิกใหม่เพื่อเข้าเล่นรวมไปถึงการดูแลสมาชิกในระบบ รวมไปถึงการช่วยเหลือดำเนินงานธุรกรรมทางการเงินและปัญหาต่าง ๆ ของการเข้าเล่น
 • สมาชิก : หมายถึงบุคคลที่ได้มีการยอมรับเงื่อนไข และสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ www.imiwingo.com 
 • ระบบการเข้าเล่น : หมายถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับเล่นเกมเดิมพันออนไลน์ต่าง ๆ ของ IMIWIN (ไอเอ็มไอวิน)

การยอมรับ 

 • การส่งข้อมูลสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการ ถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  • ยอมรับว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์แล้ว 
  • ยอมรับว่าได้มีการอ่านและทำความเข้าใจกับนโยบายและข้อปฏิบัติรวมถึงเงื่อนไขของเว็บไซต์อย่างครบถ้วนและเข้าใจดีแล้ว
  • การสมัครสมาชิกจะเป็นการยอมรับเงื่อนไขข้อผูกพันตามกฎหมายระหว่างสมาชิกกับผู้ให้บริการ 
 • การไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข IMIWIN ใด ๆ จะไม่เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการสมัครสมาชิกเปิดบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วกับผู้ให้บริการ 

การแก้ไข 

 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง หรือ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ แต่เพียงผู้เดียว โดยจะมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์อย่างสาธารณะเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมง 
 • สมาชิกต้องยอมรับและเข้ามาอัพเดทรายละเอียดของผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

เงื่อนไขของการใช้บริการ 

 • การใช้บริการจะยอมรับเฉพาะสมาชิกที่มีอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • ระบบการเข้าเล่นจะให้บริการเฉพาะประเทศที่มีข้อกำหนดทางกฎหมายให้สามารถเล่นเดิมพันออนไลน์ได้เท่านั้น 
 • สมาชิกต้องใช้บริการระบบโดยไม่ทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ให้บริการเกิดความเสียหาย
 • สมาชิกมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านอย่างดี โดยไม่นำไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นหากเกิดความเสียหายทางผู้ให้บริการมีสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ
 • ข้อโต้แย้งต่าง ๆ จะถูกตรวจสอบและตัดสินโดยคณะกรรมการกลางของผู้ให้บริการโดยการตัดสินถือเป็นสิทธิ์ขาด