นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว IMIWIN นี้จะมีผลบังคับใช้กับโดเมนหลัก www.imiwingo.com รวมถึงส่วนของหญ้าเพจ/หน้ารอง รวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ ของ IMIWIN สำหรับในส่วนของนโยบายส่วนบุคคลนี้จะเป็นการที่แจ้งให้ทราบถึงกฎขั้นตอนพื้นฐานของการเข้าใช้งานระบบ IMIWIN หากท่านมีบัญชีสำหรับการเข้าเล่นแล้ว นั่นหมายความว่าท่านยอมรับในส่วนของเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งาน IMIWIN โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบาย

  • ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของนโยบายการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • ข้อมูลการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายจะถูกเผยแพร่ผ่านมาทางหน้าเว็บไซต์หลักของผู้ให้บริการภายใน 48 ชั่วโมง 

การยอมรับปฏิบัติ

  • นโยบายความเป็นส่วนตัวของ IMIWIN จะเป็นไปตามกฎหมายป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมไปถึง พรบ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งราชอาณาจักรปี 1998 โดยเป็นการอ้างอิงกฎหมายส่วนบุคคลของยุโรปรวมไปถึงคู่มือความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนา (OECD)

การรวบรวมข้อมูล 

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก IMIWIN จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดการใช้งานบัญชีระบบการเข้าเล่น IMIWIN และเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น 
  • ข้อมูลใด ๆ ที่ทางผู้ให้บริการได้รับ จะมาจากการยินยอมให้ข้อมูลขอผู้ใช้บริการเอง เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น การรับช่วงต่อของข้อมูลจากบุคคลที่ 3 จะไม่สามารถยอมรับได้ในทุกกรณี 
  • ข้อมูลการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการกับสมาชิกผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE Official จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นไป  

การเปิดเผยและการใช้ข้อมูล

  • ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกจะถูกเก็บรักษาอย่างดี ใช้ข้อมูลได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 
  • จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อไปยังบุคคลที่สามทั้งทางตรงและทางอ้อม 

คุกกี้ 

  • คุกกีเป็นเทคโนโลยีในการเก็บสะสมข้อมูลต่าง ๆ จากเบราว์เซอร์ขอสมาชิกเพื่อติดตามลักษณะการใช้งานและ อำนวยความสะดวกในการเข้าเล่น 
  • การเก็บข้อมูลคุกกี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกได้ทำการ login เข้าเล่นระบบและใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง